Pravidla Royal Passport

Karta „Royal Passport“ je vlastnictvím MFE Trade s.r.o.

 

Věrnostní kartu SABON může obdržet pouze osoba, žijící v České republice, která dovršila věk 18 let.

 

Kartu lze ji získat v prodejně SABON po vyplnění formuláře. K získání karty je třeba, aby žadatel formulář kompletně vyplnil a podepsal.

Pokud bude formulář vyplněn neúplně nebo bude obsahovat nečitelné nebo chybné údaje, nebude na něj brán zřetel. Žadatel obdrží kartu neprodleně potom, co za ni uhradí částku 100 Kč a vyplní zvláštní formulář.

 

Nákup jednoho nebo několika produktů v prodejně SABON není pro získání karty podmínkou.

 

Jedna osoba může získat pouze jednu kartu.

 

Po podpisu formuláře má žadatel výhodu 10% slevy, kterou nabízí náš program. Vedle 10% slevy umožňuje firemní karta „Royal Passport“ účastnit se v prodejnách exkluzivních propagačních akcí.


Máte tyto výhody:
1. Akční ceny

2. Speciální nabídky pro různé akce

3. Případné další speciální nabídky a soutěže organizované firmou SABON

 

Slevy a nabídky může držitel karty využívat v těchto prodejnách:

1. Praha

2. sabon.cz

 

Při nakupování v prodejně SABON musí držitel karty k získání výhod z nabídky předložit kartu u pokladny. Po naskenování čárového kódu a klientského kódu získáváte automaticky 10% slevu a další výhody poskytované našim věrným zákazníkům.

Pokud držitel karty s sebou při nákupu kartu nemá, nemůže uvedené výhody využívat.

 

Poškozenou kartu si je možné nechat v prodejně SABON vyměnit. Pokud je karta ztracená nebo byla odcizena, je třeba za vystavení nové karty uhradit poplatek. Padělání karty se trestá podle zákona.

 

Společnost MFE Trade s.r.o. jakožto vystavovatel karty má právo platnost SABON karty „Royal Passport“ kdykoliv ukončit. To je však možné pouze potom, co je o této skutečnosti zveřejněna informace v předstihu alespoň 15 pracovních dní, a to zveřejněním na viditelném místě, přístupném všem klientům ve všech lokacích.

 

Společnost MFE Trade s.r.o. je ve smyslu zákona č. 677/2001 o zpracování a volném oběhu osobních údajů držitelem oprávnění č. 12082/2009 a 12116/2009; vyplnění a podpis formuláře pak znamená úplný souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, a to jak po celou dobu členství v programu „Royal Passport“, tak i po jeho skončení.

Účastník má právo přístupu k osobním údajům, právo zásahu do nich a právo na vyslovení nesouhlasu s nimi; těchto práv se může domáhat v souladu s pokyny v odst. 13, 14, 15 zákona č. 677/2001. Každý se tedy může domáhat výše uvedených práv tím, že podá na ředitelství společnosti MFE Trade s.r.o. na adrese 101 00 Praha 10, písemný podepsaný a datem opatřený požadavek s uvedením identifikačních údajů osoby, včetně korespondenční adresy, informace, na jejímž základě se zásah vyžaduje, a opodstatněného důvodu a způsobu zásahu.

 

Osoba, jejíž informace se zpracovávají, má také právo bez uvedení důvodu zdarma písemně požadovat doporučeným dopisem s příjemkou, jenž je opatřen podpisem a datem, aby společnost MFE Trade s.r.o. její osobní informace nezpracovávala pro přímé marketingové účely. Na žádost podle uvedených předpisů pak společnost MFE Trade s.r.o. osobu o požadovaných informacích a případně o přijatých opatřeních do 15 dní písemně uvědomí.

 

Společnost MFE Trade s.r.o. má právo upravit pravidla týkající se programu „Royal Passport“, a to po celou dobu tohoto programu, aniž by o tom členy předem uvědomila a aniž by k tomu potřebovala jejich souhlas, za podmínky, že se úpravy netýkají osobních informací věrných zákazníků.

Svou účastí v programu se člen zavazuje dodržovat pravidla týkající se „Royal Passport“.