Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů & pravidla používání cookie

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ SABON 

 

Poslední aktualizace: červenec 2021

 

 

Úvod

 

"Jsme připraveni chránit soukromí a bezpečnost našich zákazníků a návštěvníků stránek Sabon. Členové týmu Sabon jsou sami zákazníci, samozřejmě jak společnosti Sabon, tak i dalších značek - proto si hluboce vážíme a respektujeme, jak důležité je vaše soukromí. “

 • Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak implementujeme základní hodnoty, respektujeme a chráníme vaše právo na soukromí. Důrazně vás žádáme, abyste si toto prohlášení pečlivě přečetli. Obsahuje informace o používání vašich osobních údajů během nakupování našich produktů online nebo na prodejnách Sabon (dále jen „produkty“), přístup na naše webové stránky, komunikace s námi nebo jak správně používat naše služby a aplikace (společně označované jako: „služby“).
 • sabon.cz (dále jen: “web”) je webová stránka provozovaná společností Sabon Holdings S.R.L. (dále jen: “společnost” a/nebo “Sabon” a/nebo “my”), jejíž registrovaná adresa je v SABON Česká, Arkády, Na Pankráci 1727/86, 140 00 Praha 4, Česká
 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen:  “Zásady ochrany osobních údajů”) mají za úkol poskytnout vám informace o:

  a.  Způsobu, jakým shromažďujeme vaše osobní údaje

  b. Bezpečnostních opatřeních, která přijímáme k zajištění ochrany vašich osobních údajů

  c. Vaše soukromá práva z hlediska práva na přístup, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů v souladu s místními pravidly o osobních údajích

  d. Důležité informace o společnosti a produktech, stejně jako internetový obchod s proudkty (společně označované jako:  “služby”). 

 

Využíváním našich služeb, přijímáte podmínky uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud není výslovně uvedeno jinak: (1) jakýkoli odkaz na Služby v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a jejich část; (2) pojmy definované v podmínkách používání mají zde stejný význam; a (3) všechna ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů platí ve prospěch: 1) dceřiných společností nebo obchodních partnerů společnosti Sabon, včetně jejich dědiců a postupníků; 2) kterýkoli z ovládajících akcionářů Sabonu; 3) jakýkoli subjekt ovládaný společností Sabon; a 4) jakýkoli subjekt pod společnou kontrolou Sabon.

 

Níže uvedené podmínky platí pro obě pohlaví a jakýkoli odkaz v mužské podobě slouží pouze pro přehlednost. Kromě toho se výrazy v jednotném čísle vztahují také na množné číslo a naopak.

 

Používáním služeb nabízených na tomto webu dáváte souhlas s používáním vašich údajů v souladu s těmito zásadami. Doporučujeme vám si vše pečlivě přečíst a v případě dotazů nás kontaktovat.
 

Aktualizace Zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být společností Sabon čas od času revidovány v souladu s místními právními požadavky. Pokud dojde k zásadní změně povahy použití vašich osobních údajů nebo pokud je změna pro vás jakýmkoli jiným způsobem relevantní, poskytneme vám upravenou aktualizaci způsobem, který zůstane viditelný a uznatelný předem, než se změna skutečně projeví.

  

Shromažďování informací

Osobní údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

Můžeme shromažďovat technické informace spojené s identifikátory, abychom mohli provádět statistické analýzy (zabránili chybám a vylepšili naše služby), jako například:

 • ID anonymních uživatelů
 • Typ zařízení, které používáte a ID zařízení
 • Typ prohlížeče
 • Přístupové časy
 • Funkce nebo funkce, které jste vybrali při používání Služeb
 • Vaše obecná zeměpisná poloha.

 

Požadované informace k provedení objednávky. Abychom mohli zpracovat vaši objednávku,  musíte nám poskytnout určité informace, například:

 • Jméno
 • Emailová adresa
 • Kontaktní údaje
 • Informace o členství
 • Vaše objednávka a informace o doručení
 • Informace týkající se vašeho účtu na webových stránkách
 • Informace o vaší kreditní kartě
 • Atd. 

 

Během procesu objednávky vás můžeme požádat o další informace, abychom zlepšili celý proces nákupu, zlepšili hodnotu a kvalitu Služeb a analyzovali používání Služeb. V případě, že se rozhodnete zakoupit určité služby a produkty nabízené na tomto webu, budete možná požádáni o poskytnutí dalších informací za účelem dokončení nákupu.

 

Pokud se rozhodnete zaregistrovat na našem webu nebo si vytvořit účet, budeme od vás také shromažďovat osobní údaje, které umožní vaši identifikaci, například jméno, telefonní číslo a e-mailová adresa. Zda nám tyto informace poskytnete, či nikoli, máte vždy plně pod kontrolou. Abychom minimalizovali dopad na vaše soukromí, nikdy vědomě neshromážďujeme více osobních údajů, než je nezbytně nutné k provádění činností popsaných v těchto zásadách.

 

Můžeme kombinovat osobní údaje s neosobními údaji, za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti, zlepšení hodnoty a kvality Služby a analyzování používání Služby.

 

Kromě informací, které jsou shromažďovány výše popsaným způsobem, se můžete rozhodnout, zda s námi budete sdílet další informace o sobě v rámci Služby. Pokud se tak rozhodnete, činíte tak na základě vlastního rozhodnutí a nesete plnou odpovědnost.

 

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím stranám v souvislosti s nákupem služeb na webu, pokud k takovému udělení neposkytnete svůj předchozí písemný souhlas nebo pokud nejsme povinni tyto informace zveřejnit v souladu se soudním příkazem nebo soudní nařízením, včetně řízení o předcházení podvodům.

 

Ukládání a ochrana vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje budou uloženy a zpracovány na našich počítačích nebo serverech umístěných v různých jurisdikcích v souladu s příslušnými zákony v těchto jurisdikcích, včetně zákonů o ochraně osobních údajů. V důsledku toho mohou vaše osobní údaje podléhat žádostem o přístup od vlád, soudů nebo donucovacích orgánů v těchto zemích podle zákonů v těchto zemích. S výhradou příslušných zákonů v těchto jiných zemích se budeme snažit předávat informace chráněnými, tajnými a zabezpečenými kanály. Poskytnutím osobních údajů souhlasíte s tím, že vaše údaje mohou být přeneseny a uloženy. Vaše údaje budeme uchovávat a používat za účelem splnění vlastních zákonných povinností, k řešení sporů týkajících se používání Služby a k prosazování podmínek této Smlouvy.

 

Důvěrnost a bezpečnost vašich osobních údajů považujeme za naši nejvyšší prioritu a omezujeme přístup k nim na naše zaměstnance, kteří s nimi musí přijít do styku, aby mohli plnit svou roli a umožnit vám poskytování služeb.

 

I když se snažíme chránit vaše osobní údaje, přenos informací přes internet není nikdy zcela bezpečný. Proto nejsme schopni zaručit bezpečnost informací, které s námi sdílíte, je to pouze na vaše vlastní riziko. 

 

Použití informací a osobních údajů

Osobní údaje můžeme používat různými způsoby, mimo jiné kontaktováním na webu, e-mailem nebo jinou korespondencí a prostřednictvím třetích stran. Osobní údaje používáme pro účely uvedené v těchto zásadách a v souladu s platnými zákony. Obecně používáme osobní údaje pro následující účely:

 

Účely, pro které zpracováváme vaše údaje. Právní základ, na kterém zpracováváme osobní údaje.

Poskytovat služby a produkty, které jste si vybrali nebo zakoupili

Plnění smlouvy uzavřené z aúčelem poskytování služeb a prodeji našich produktů v souladu s podmínkami použití nebo jakoukoli jinou dohodou mezi námi a vámi.
Poskytnout marketingové informace týkající se společnosti a webových stránek. Váš souhlas
Zasílání průzkumů spokojenosti, průzkum trhu a zajištění kvality služeb. Náš oprávněný zájem na zajištění kvality našich produktů a služeb.
Zasílání prodejní nabídky přímo od nás nebo od našich obchodních partnerů, o kterých si myslíme, že vás zajímají. Váš souhlas.
Zlepšit kvalitu našeho trhu a zlepšit produkty a služby, které nabízíme.  Náš zájem o  neustálé zlepšování nabízených produktů a služeb.

 

Sabon vytváří a analyzuje váš uživatelský profil na základě osobních údajů, které o vás uchováváme - například pohlaví, datum narození, historie nákupů, prohlížené produkty na webu.

Na základě analýzy těchto údajů jsme schopni identifikovat vaše nákupní preference a zájmy, a propojit je s vhodnými  produkty. Toto určujeme pomocí automatizovaných postupů (nazývaných také „individuální automatizovaný proces“) obsahu. Dále se dle toho vybírají materiály pro přímý marketing, které vám jsou zaslány.

 

Díky tomu mohou být materiály pro přímý marketing, které vám zasíláme, konkrétnější, vhodnější a budou vás více zajímat, což může ovlivnit vaše finanční chování (tj. Ve smyslu nákupu produktu / služby obsažené v marketingovém materiálu).

 

Sdílení informací s třetími stranami

Bereme soukromí našich zákazníků velmi vážně. Neprodáváme, nepronajímáme ani jinak neposkytujeme osobní identifikační údaje třetím stranám, kromě případů popsaných v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Nebudeme sdílet osobní údaje generované v důsledku transakce s jinými službami bez vašeho výslovného souhlasu nebo obdržení vašeho pokynu k tomuto kroku, s výjimkou případů, kdy je takové zveřejnění podle našeho názoru nezbytné k plnění některého z následujících účelů:

 • Řízení se pokyny vydanými v rámci soudního řízení, mimo jiné včetně předvolání k občanskoprávnímu a trestnímu řízení, soudního příkazu nebo povinného zveřejnění v reakci na požadavek vládních subjektů, úřadů nebo agentur
 • Prosazování podmínek zásad ochrany osobních údajů, podmínek používání nebo jakékoli jiné dohody mezi námi a vámi
 • Poskytovaní řešení související se zákaznickými službami.
 • Chránit práva, majetek nebo osobní bezpečnost společnosti Sabon, jejích zákazníků nebo široké veřejnosti. Aniž bychom se odchýlili od obecnosti výše uvedeného a podle našeho výhradního uvážení. Můžeme poskytnout třetím stranám, včetně potenciálních inzerentů na tomto webu, určité neosobní informace týkající se používání Služby, pro vymezené účely. 

 

 

Odkazy na weby a služby třetích stran

Třetí strany jsou externí partneři nebo služby, které mohou společnosti, včetně společnosti Sabon, využívat ke splnění určitých potřeb, například:

 • Provozní funkce webu: recenze zákazníků, zákaznický servis atd.
 • Logistika: příprava objednávky, expedice / doručení, vrácení zboží
 • Zpracování dat, správa a komunikace (e-mail, SMS, oznámení push) s platformami jako Salesforce, Mailchimp ... pro služby operativní komunikace (potvrzení objednávky, potvrzení dodávky ...) až po informace nebo propagační zpravodaje zasílané e-mailem nebo SMS
 • Online třetí strany využívané k reklamním účelům: bannery pro zobrazování kampaní, bannery sociálních médií   
 • Skutečnost, že služba odkazuje na jiné stránky či služby nebo představuje banner nebo jinou formu reklamy, by neměla být vykládána jako schválení nebo souhlas takové třetí strany a nepředstavuje prohlášení o žádné formě přidružení s třetí stranou. Pokud kliknete na odkaz na web nebo službu třetí strany, včetně reklamy, opustíte web nebo služby, které používáte a přenesete se na takový web nebo službu třetí strany.
 • Online weby a služby třetích stran mohou ve vašem počítači nebo mobilním zařízení nastavovat „soubory cookies“ a mohou od vás shromažďovat osobní údaje. Jiné stránky a služby se řídí podmínkami, které se liší od našich, pokud jde o shromažďování nebo zveřejňování osobních údajů, které poskytnete.
 • Protože takové činnosti třetích stran nemůžeme kontrolovat, nejsme odpovědní za
 • jakékoli použití vašich osobních údajů třetími stranami a nezaručujeme, že budou dodržovat zásady ochrany osobních údajů a udržovat bezpečnostní opatření podobná našim. Proto vám doporučujeme, abyste si před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů přečetli zásady ochrany osobních údajů, podmínky použití a prohlášení o takových webech a službách, které navštívíte.
 • Poskytování informací našim zákazníkům si můžete sami upravit přímo v banneru cookies.

 

Přístup nebo správa vašich osobních údajů
Máte právo zažádat o kopii vašich osobních údajů; opravit, vymazat nebo omezit zpracování vašich osobních údajů; a získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, strojově čitelném formátu. Kromě toho můžete za určitých okolností vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (zejména pokud údaje nemusíme zpracovávat, abychom splnili smluvní nebo jiný zákonný požadavek). Pokud jsme vás požádali o souhlas, můžete jej kdykoli odvolat. Pokud požádáte o odvolání souhlasu se zpracováním vašich údajů, nebude to mít vliv na jakékoli zpracování, které v té době již proběhlo.

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány za účelem automatického rozhodování, včetně vytváření profilů, které mají právní účinky nebo se vás významným způsobem dotýkají podobným způsobem, můžete požádat (i) o získání lidského zásahu v souvislosti s tímto procesem, (ii) vyjádření úhlu pohledu ohledně tohoto procesu, (iii) zpochybnění rozhodnutí vyplývajícího z tohoto procesu.

Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje o jiné osobě, nebo pokud nás požádáte o smazání údajů, které jsou podle zákona požadovány nebo které mají k zachování přesvědčivé oprávněné zájmy. Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost u orgánu pro ochranu údajů.

Chcete-li uplatnit svá práva nebo máte-li dotazy týkající se našich postupů v oblasti ochrany osobních údajů nebo potřebujete pomoc s uplatněním či pochopením vašich možností ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů v sídle Sabonu na adrese info@sabon .cz

Uděláme maximum pro to, abychom vám pomohli s vašimi požadavky a dotazy. V případě, že máte nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost u orgánu pro ochranu osobních údajů. https://www.uoou.cz/en/

 

Zásady používání souborů cookie
Poslední aktualizace: červenec 2021

 

Definice
Cookies jsou alfanumerické identifikátory, které můžeme my a naši poskytovatelé služeb umístit do vašeho počítače, mobilního nebo jiného zařízení a které nám umožňují identifikovat váš webový prohlížeč nebo zařízení, když se vrátíte na web ze stejného počítače či zařízení, prohlížeče. Soubory cookie umožňují našim systémům rozpoznat prohlížeč, abychom mohli sledovat vaše trendy používání na webu, zlepšovat kvalitu našich služeb, vytvářet přizpůsobené uživatelské prostředí na webu a poskytovat vám reklamu třetích stran na webu i jinde. Váš prohlížeč vám může dát možnost blokovat nebo mazat soubory cookie, pokud si to přejete.

 

Další informace můžete získat pomocí nabídky „Nápověda“ ve vašem prohlížeči.

 

Upozorňujeme, že blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek, včetně našich. Doporučujeme vám proto povolit používání cookies při používání.
Soubory cookies na našem webu mohou být nastavovány námi, třetími stranami na základě smlouvy s námi nebo nezávislými třetími stranami, jako jsou inzerenti.
 
Doba trvání souboru cookie

Cookies umístěné na vašem počítači v důsledku vašeho používání našich stránek nebudou nikdy uloženy déle než 13 měsíců od data vaší poslední návštěvy.

 

Klasifikace souborů cookie

Níže uvedená tabulka uvádí různé typy souborů cookies, které můžeme my nebo příslušné třetí strany, používat. Obsahuje informace, které můžete použít k ovládání a získání dalších informací o souborech cookie. 

 

 

Zwecke, zu denen wir Deine Daten verarbeiten Rechtliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten
Um Dir die ausgewählten oder gekauften Dienste und Produkte zur Verfügung zu stellen Ausführung des Vertrags, der bezüglich der Bereitstellung unser Dienstleistungen und Produkte gemäß der Nutzungsbedingungen oder einer anderen Vereinbarung zwischen Dir und uns geschlossen wurde
Um Dir Marketinginformationen über die Gesellschaft und die Website zur Verfügung zu stellen Deine Zustimmung
Um Dir Umfragen zu Kundenzufriedenheit, Marktforschung und Qualitätssicherung zu senden Unser legitimes Interesse daran, die Qualität unserer Produkte und Dienste sicherzustellen
Um Dir Verkaufsangebote von uns und unseren Geschäftspartnern zu senden, von denen wir aufgrund Deines Nutzerprofils, das wir basierend auf Deinen Daten erstellt haben,  glauben, dass sie für Dich interessant sein könnten Deine Zustimmung
Um unser Verständnis für den Markt, angebotene Produkte und Dienste zu verbessern. Unser legitimes Interesse daran, die von uns angebotenen Produkte und Dienste ständig zu verbessern

 

 

Poskytovatelé služeb

Můžeme poskytnout vaše informace třetím stranám, které nám poskytují služby, včetně údržby webu a ověřování informací. Tyto třetí strany budou mít přístup k omezeným informacím, které jsou nezbytné pro výkon jejich služeb, a nikoli pro jiné účely.

 

 Cookie List

We use third-party cookies – which are cookies from a domain different than the domain of the website you are visiting – for our advertising and marketing efforts. More specifically, we use cookies and other tracking technologies for the following purposes:

Seznam souborů cookie

Pro naše reklamní a marketingové účely používáme soubory cookie třetích stran - což jsou soubory cookie z jiných domén než je doména webu, který navštěvujete. Přesněji řečeno, používáme cookies a další sledovací technologie pro následující účely:

Funkční cookies
Tyto soubory cookies umožňují webové stránce poskytovat vylepšenou funkčnost a přizpůsobení. Mohou být nastaveny námi nebo poskytovateli třetích stran, jejichž služby jsme přidali na naše stránky. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, některé nebo všechny služby nemusí správně fungovat.

Výkonnostní cookies

Tyto soubory cookie nám umožňují počítat návštěvy a zdroje vyhledávání, abychom mohli měřit a zlepšovat výkonnost a služby našeho webu. Pomáhají nám zjistit, které stránky jsou nejoblíbenější a které méně oblíbené. Zjistit, jak se návštěvníci na webu pohybují. Všechny informace, které tyto soubory cookie shromažďují, jsou agregované, a proto anonymní. Pokud tyto soubory cookie nepovolíte, nebudeme vědět, kdy jste navštívili naše stránky, a nebudeme je moci sledovat jejich správný účel/výkon/kvalitu.
Cílené soubory cookies

Tyto soubory cookies mohou být prostřednictvím našeho webu nastaveny našimi reklamními partnery. Tyto společnosti je mohou použít k vytvoření portfolia vašich zájmů a zobrazení relevantních reklam na jiných webech. Neukládají přímo osobní údaje, ale jsou založeny na jedinečné identifikaci vašeho prohlížeče a internetového zařízení. Pokud tyto soubory cookies nepovolíte, dojde k méně cílené reklamě.
 

 

 

 

 

Nastavení souborů cookie