Klubu Royal Passport

„Royal Passport“ je klub zákazníků firmy SABON, jehož účelem je poskytnout našim loajálním zákazníkům různé výhody a benefity.

Do klubu můžete vstoupit tak, že si zakoupíte kartu Royal Passport. Ta má čárový kód, který vám umožňuje přístup ke všem benefitům klubu.

 

Zákaznická karta Royal Passport

 

 • Nejpozději do 72 hodin od chvíle, kdy jste věrnostní kartu získali, dostanete e-mail s uživatelským jménem a heslem, které můžete kdykoliv použít k přihlášení na naše stránky a využívat všech výhod, jež vlastnictví karty poskytuje.

 • Pokud jste e-mail s přihlašovacími údaji neobdrželi nebo pokud tyto údaje nevíte: uživatelské jméno je totožné s vaší e-mailovou adresou a heslem je kód na zadní straně vaší věrnostní karty (pod čárovým kódem, začíná číslicí 9).

 • Pokud jste již na našich stránkách měli účet, je s ním karta Royal Passport spojena, pouze uživatelské jméno je nahrazeno vaší e-mailovou adresou a heslem bude kód na zadní straně vaší věrnostní karty (pod čárovým kódem, začíná číslicí 9).

 • Pokud se vám nedaří se jako člen Royal Passport přihlásit, laskavě se s námi spojte, abychom věc prověřili a případně opravili chyby. 

 1. Z každého nákupu máte 10% slevu.¹
 2. Pravidelně vybíráme produkt měsíce, který vám nabízíme minimálně s 20% slevou.
 3. Navíc získáváte až 15% slevu v rámci většiny propagačních akcí.²
 4. Vaše výročí oslavíme speciálním dárkem, který je k dispozici 30 dní od vašich narozenin.
 5. Několikrát za rok pořádáme „Dny Royal Passport“ s exkluzivními ULTRA slevami!
 6. Karta s výhodami, která se snadno používá v prodejnách i on-line.
 7. ste první, kdo může exkluzivně vyzkoušet nové produkty a služby.
 8. Jste první, kdo se dozví o nových akcích a překvapeních.
 9. Když budete mít jakýkoliv dotaz, je vám oddělení péče o zákazníky k službám.
 10. Vaše informace jsou zabezpečené.

 

Vždy hledáme taková řešení, abychom mohli členům Royal Passport nabídnout co nejvíce výhod a překvapení.

¹Pokud není uvedeno jinak, nelze kumulovat s jinými nabídkami, benefity, vouchery ani slevami.

²Zvláštní slevy pro členy Royal Passport jsou u speciálních nabídek, u nichž platí, výslovně uvedeny.

1. Ve kterékoliv prodejně SABON

Royal Passport lze získat v každé prodejně SABON, stačí vyplnit jednoduchý formulář a zaplatit za členskou kartu poplatek 100 CZK.

Ihned tím získáte ve všech prodejnách SABON 10% slevu a všechny další členské benefity.

 

2. On-line na stránkách www.sabon.cz

Věrnostní kartu můžete zakoupit on-line tak, že ji přidáte do nákupního košíku jako jakýkoliv jiný produkt SABON. Od toho okamžiku budete již mít výhody na tuto objednávku (tu, jíž je karta součástí) a všechny výhody plynoucí z členství v Royal Passport; na formuláři objednávky se automaticky vypočítávají a zobrazují všechny slevy.

Nejdéle do 72 hodin se na www.sabon.cz aktivuje váš účet, takže budete moci své oblíbené produkty SABON nakupovat on-line za akční ceny.

Karta „Royal Passport“ je vlastnictvím Sabon Česká .

 

Věrnostní kartu SABON může obdržet pouze osoba, která je zech občanem a dovršila věk 18 let.

 

Kartu lze ji získat v prodejně SABON po vyplnění subskripčního formuláře. K získání karty je třeba, aby žadatel formulář kompletně vyplnil a podepsal.

Pokud bude formulář vyplněn neúplně nebo bude obsahovat nečitelné nebo chybné údaje, nebude na něj brán zřetel. Žadatel obdrží kartu neprodleně potom, co za ni uhradí částku 100 CZK a vyplní zvláštní formulář.

Nákup jednoho nebo několika produktů v prodejně SABON není pro získání karty podmínkou.

 

Jedna osoba může získat pouze jednu kartu.

 

Po podpisu formuláře má žadatel výhodu 10% slevy, kterou nabízí náš program. Vedle 10% slevy umožňuje firemní karta „Royal Passport“ účastnit se v prodejnách exkluzivních propagačních akcí.

 

Máte tyto výhody:
 1. Akční ceny
 2. Speciální nabídky pro různé akce
 3. Případné další speciální nabídky a soutěže organizované firmou SABON

 

Slevy a nabídky může držitel karty využívat na těchto místech

Při nakupování v prodejně SABON musí držitel karty k získání výhod z nabídky předložit kartu u pokladny. Po naskenování čárového kódu a klientského kódu získáváte automaticky 10% slevu a další výhody poskytované našim věrným zákazníkům.

Držitel karty, který při nákupu nemá kartu u sebe, nemůže výše uvedených výhod využívat.

 

Poškozenou kartu si je možné nechat v prodejně SABON vyměnit. Pokud je karta ztracená nebo byla odcizena, je třeba za vystavení nové karty uhradit poplatek. Padělání karty se trestá podle zákona.

 

Společnost Sabon Česká jakožto vystavovatel karty má právo platnost SABON karty „Royal Passport“ kdykoliv ukončit. To je však možné pouze potom, co je o této skutečnosti zveřejněna informace v předstihu alespoň 15 pracovních dní, a to zveřejněním na viditelném místě, přístupném všem klientům ve všech lokacích.

 

Společnost Sabon Česká je ve smyslu zákona č. 677/2001 o zpracování a volném oběhu osobních údajů držitelem oprávnění č. 12082/2009 a 12116/2009; vyplnění a podpis formuláře pak znamená úplný souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, a to jak po celou dobu členství v programu „Royal Passport“, tak i po jeho skončení.

Účastník má právo přístupu k osobním údajům, právo zásahu do nich a právo na vyslovení nesouhlasu s nimi; těchto práv se může domáhat v souladu s pokyny v odst. 13, 14, 15 zákona č. 677/2001. Každý se tedy může domáhat výše uvedených práv tím, že podá na ředitelství společnosti SABON Česká na adrese Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 headquarters, podepsaný a datem opatřený písemný požadavek s uvedením identifikačních údajů osoby, včetně korespondenční adresy, informace, na jejímž základě se zásah vyžaduje, a opodstatněného důvodu a způsobu zásahu.

Osoba, jejíž informace se zpracovávají, má také právo bez uvedení důvodu zdarma písemně požadovat doporučeným dopisem s příjemkou, jenž je opatřen podpisem a datem, aby společnost SMFE Trade s.r.o. její osobní informace nezpracovávala pro přímé marketingové účely. Na žádost podle uvedených předpisů pak společnost Sabon Česká osobu o požadovaných informacích a případně o přijatých opatřeních do 15 dní písemně uvědomí.

 

Společnost Sabon Česká má právo upravit pravidla týkající se programu „Royal Passport“, a to po celou dobu tohoto programu, aniž by o tom členy předem uvědomila a aniž by k tomu potřebovala jejich souhlas, za podmínky, že se úpravy netýkají osobních informací věrných zákazníků.

Svou účastí v programu se člen zavazuje dodržovat pravidla týkající se „Royal Passport“.