Začněte tančit a osvoboďte svou mysl!

Začněte tančit a osvoboďte svou mysl!

 

 Taneční terapie je vědecky podložený fakt. Pohyby těla při hudbě způsobují transformace v emocionálním, mentálním a fyzickém stavu.

Během studie byl prokázán pozitivní vliv na adolescenty trpící úzkostí, u pacientů s traumatem a starších lidí s Alzheimerovou chorobou. Díky tanci došlo k velkým změnám k lepšímu! Taneční terapie se ve skutečnosti již používá v mnoha nemocnicích, školách, pečovatelských domech a rehabilitačních centrech.

Mezi hlavní přínosy taneční terapie pro zdraví patří: zlepšená pohyblivost kloubů a svalová koordinace, relaxace; zvýšení sebevědomí; vyjadřování nejintimnějších emocí; posílení imunitního systému; snižování a odstraňování stresu a pocitu izolace, osamělosti, úzkosti, deprese, hněvu a smutku.

Slyšeli jste už o takzvané „pohybová psychoterapii“? Při této terapii se nepoužívá jen jeden taneční styl,  využívá se pohybů z tradičních tanců až po jemnější formy pohybu, jako je jóga a strečink pro uvolnění těla.

 

Jak se taneční terapie liší od běžného tance?

Lidé, kteří využívají taneční terapii při léčbě, používají pohyb k vyjádření vědomých i nevědomých emocí a pocitů. Terapeut reaguje na pohyby, vyhodnocuje řeč těla, pozoruje neverbální chování a emocionální výraz. Cílem je rozvíjet pacienta s ohledem na jeho specifické potřeby. 

Pohyb je skvělý způsob jak taneční terapeut může sledovat řeč těla, vyhodnocovat a provádět 
léčebné zásahy podle aktuálních potřeb pacienta.

Psychologové říkají, že tanec je primární reakce na rytmus a hudbu. Prostřednictvím tance dokážeme lépe komunikovat s pacienty s duševním onemocněním a dáváme jim možnost hlubokého kontaktu skrze neverbální komunikaci. Tato forma komunikace je pro ně přirozená a rozhodně jednodušší než verbální projev.

Tanec je skvělý v jakémkoliv věku! Je to radost, uvolnění,  oslava života! 

 

 

Začněte tančit a osvoboďte svou mysl!
Poznámky