ASMR: co to je a jak nám pomáhá při odpočinku a spánku?

ASMR: co to je a jak nám pomáhá při odpočinku a spánku?

 

 V posledních letech se fenomén ASMR rozmohl a videa na YouTube s miliony zhlédnutími jsou toho důkazem. Na druhou stranu, mnoho z nás si účinky ASMR již užívá, ale možná jen nevíte, že se takto jmenuje!

ASMR je zkratka pro Autonomous Sensory Meridian Response (česky - Autonomní senzorická meridiánová reakce). ASMR je subjektivní zážitek „euforie nízkého stupně“ charakterizovaný „kombinací pozitivních pocitů a výrazným pocitem mravenčení na pokožce“. Je nejčastěji vyvolán specifickými sluchovými nebo vizuálními podněty. Blažený pocit, který mnoho lidí zažívá, když slyší určité zvuky. Například jemný šepot, nežné cinkání apod. Každý dává přednost jinému zvuku. Oficiální název ASMR se objevil v roce 2010, představila jej Jennifer Allen, ale gesta, něžná slova a pocity byly vždy součástí našich životů.

Kolikrát jsme usnuli u historek, které nám našeptávaly naše babičky, kolikrát jsme pocítily příjemnou otupělost ze šustění stránek knih či časopisů nebo když nás někdo pohladil po vlasech? Všechna tato gesta a zvuky (nazývané bílý šum) jsou také formami ASMR.

Podněty, které vyvolávají příjemné pocity, jsou různé a u každého člověka se liší. Během aplikace ASMR většina lidí pociťuje příjemné a uvolňující mravenčení, které začíná od temene hlavy a poté klesá k šíji a ramenům. Někteří lidé se uvolní, jakmile zaslechnou zvuky moře, deště nebo šepot. Jsou lidé, kteří cítí, jak se stres zmenšuje, když se dívají na lidi, kteří někoho stříhají, aplikují kosmetické přípravky, dělají manikúru, make-up nebo tetování.

Jakýkoli pomalý pohyb ruky, doprovázený příjemnými, nízkofrekvenčními zvuky, lze považovat za techniku ASMR a poskytuje uvolnění těm, kteří jsou pro tento fenomén zapálení. Včetně skládání ubrousku nebo žehlení prádla. V klipech ASMR jsou všechny tyto zvuky zesíleny pomocí speciálních, vysoce výkonných mikrofonů.

Čistý zvuk prstů dotýkajících se stránek staré knihy poskytuje smyslový vjem, který, když nejsou žádné jiné zdroje stimulace, má uklidňující účinek a navozuje hluboký pocit relaxace. 

Ne každý cítí příjemné mravenčení z audiovizuálních podnětů, ale i v případě jejich nepřítomnosti nabízí ASMR své výhody. Na mnoho lidí působí ASMR relaxačně, zbavuje je stresu a rozrušení. Pomáhá navodit spánek. Je zřejmé, že to, co se někomu líbí, může být pro někoho otravné – například šeptání. Někteří preferují absolutní ticho.

Chcete-li identifikovat zvuky, gesta a obrázky, které vás uvolňují, můžete sledovat různá ASMR videa na YouTube nebo zkusit vypozorovat vše, co vám během dne poskytlo příjemný pocit. Později můžete tyto podněty vyhledávat, abyste si navodili správnou atmosféru pro klidný spánek. 

Honem spát! ☺

 

ASMR: co to je a jak nám pomáhá při odpočinku a spánku?
Poznámky