Síla okamžiku, žijte teď, buďte svá!

Síla okamžiku, žijte teď, buďte svá!

 

Je velmi důležité udržet mysl, duši a tělo v harmonii. Když je to, co si myslíte, co cítíte a jak jednáte, v rovnováze, život může být opravdu krásný!

Život s maskou (a teď není řeč o ochraně před viry) je vyčerpávající!

Autentičnost úzce souvisí s osobností, duchem nebo charakterem člověka. Lze ji také přeložit jako schopnost být transparentní a vážit si současnosti, toho co máte a co můžete NYNÍ nabídnout.

Někdy jsme ovlivněni minulými křivdami a strachem z budoucnosti. Zažíváme situace, ve kterých jednáme jinak, než cítíme, potlačujeme své skutečné pocity, příliš přemýšlíme o tom, co lidé budou říkat. Rozhodneme se jednat jinak, než nám diktuje srdce. Někdy musí mysl naslouchat srdci a ne naopak!

Neberte ohledy na to, co říkají ostatní, není to sobectví, ale způsob jak žít po svém, svůj vlastní život, v souladu s našimi vlastními životními zásadami, s našimi nejintimnějšími emocemi, s tím, co nám diktuje naše duše, i když svět má jiný názor. Ostatní mají svůj život a my také! Autentičnost zahrnuje vědomá rozhodnutí a volby založené na sebepoznání.

Prvním krokem, jak se naučit žít šťastný život, je osvobodit se od sociálních médií, žít s lidmi v našich skutečných životech. Bohužel je tomu tak a i aktuální situace napomáhá k sociální distanci, žijeme ve virtuálním světě stále hlouběji.

Můžete zrušit přátelství / zrušit sledování účtů, ve kterých se aktivně nezapojujete, jsou to vynucená přátelství, která vám nedělají nic dobrého. Omezte počet kompromisů v reálném životě. Není nutné, abyste každého tolerovali nebo s každým navazovali přátelství. Nakonec, není to ani přirozené!

Lepší pár opravdu blízkých přátel než stovky „falešných“.

Neobydlený a špinavý dům nemůže být přátelským domem, že? Jak tedy může být život trpící nedostatkem autenticity, obavami, neustálým obviňováním, nedostatkem sebelásky a důvěry připraven přijímat dobrou energii? Nemožné!

Závěrem lze říci, že být autentickým, znamená být oddanou, klidnou osobou. Smiřte se s minulostí, pěstujte optimismus, přivítejte budoucnost a obejměte přítomnost celou svou bytostí! Je to jediný čas, který nám skutečně patří.

 

Síla okamžiku, žijte teď, buďte svá!
Poznámky