Jak být dobrým rodičem!

Jak být dobrým rodičem!

 

 Vztah mezi rodiči a dítětem pokládá základy osobnosti, určuje chování rostoucího dítěte. V životě dítěte hraje nesmírně důležitou roli! Ideální je mít vztah založený na důvěře, přátelství a respektu.

1. Milující rodiče vychovávají milující děti

Od prvních měsíců života se dítě učí napodobováním. Je nesmírně pozorný k dění kolem sebe, k reakcím rodičů, k tónu hlasu, k úsměvům, případně ke křiku a hlasitým hádkám. Všechno, co uvidí, bude v budoucnu napodobovat! Děti, které vyrůstají s bezpečným a zdravým vztahem ke svým rodičům mají velkou šanci, že si později vytvoří i oni šťastné a harmonické vztahy.

2. Proměňte negativní věty v pozitivní výroky

Odborníci říkají, že bychom se měli vyvarovat říkat dětem „Ne“, opravovat je nebo jim pomáhat bez použití negativních frází. Slova řečená dětem se stávají součástí jejich sebeobrazu. Když například dítěti řekneme „Přestaň plakat!“, dítě pochopí, že je špatné vyjadřovat emoce, a může vyrůst do introverta a mlčení, bude mít strach z přejímání svých citů. Správná věta by měla znít: "Řekni mi, co tě trápí. Proč pláčeš?". Vyvolá to diskuzi, která dítěti pomůže identifikovat jeho emoce.

3. Mluvte na dítě normálním hlasem

Někteří rodiče mají tendence děti rozmazlovat a neustále na ně mluví „jazykem batolete“. Odborníci se domnívají, že bez ohledu na to, jak malé je dítě, potřebuje zralá slova a správný gramatický jazyk, bez žvatlání a komolení slov. Jen tak si může rozšiřovat slovní zásobu a bude pro něj jednodušší komunikace ve škole i vztahy s ostatními dětmi.

4. Konflikty řešte v klidu

Když má dítě problém, snažte se místo trestu najít řešení, protože tresty mohou dítě dezorientovat a může ztratit důvěru v lidi, kteří ho mají nejvíc rádi! Když s ním budete hledat řešení, dítě se učí. V budoucnu bude vědět, co je špatně, a bude mnohem lépe rozlišovat dobré a špatné.

5. Najděte si čas pro vás a vaše dítě

Děti jsou naším smyslem života, naší prioritou! Věnujte jim tedy co nejvíce času. Trpělivě je poslouchejte, i když se vyjadřují nesouvisle, vysvětlujte jim důležité věci vážným tónem, ale hrajte si s nimi jako s dítětem, říkají specialisté. Je důležité věnovat pozornost a snažit se vidět věci z pohledu dítěte.

Vaše dítě je přeci kousek vás samotných, kousek srdce, které bije dál a dává smysl celému světu.

 

 

Jak být dobrým rodičem!
Poznámky