Naučte se pokoře a vděčnosti s naším malým průvodcem

Naučte se pokoře a vděčnosti s naším malým průvodcem

 

Cvičení vděčnosti a pokory nám přináší zvláštní emoce. Cítíme je, když identifikujeme všechny aspekty našeho života, za které máme říci „děkuji“. 

Pěstování pokory a sebelásky je zásadní, proto tato praxe začíná zaměřením na své vnitřní já. Jakmile začneme rozpoznávat a přijímat milující části sebe samých, začneme je rozpoznávat a přijímat i u ostatních.

Naučte se pokoře a vděčnosti s naším malým průvodcem

Milující a láskyplná meditace 

Meditace milující laskavost nás vyzývá k tomu, abychom milovali a nechali se milovat především sami sebou. Abychom v sobě objevili všechny důvody, pro které si zasloužíme ocenit sami sebe, za které jsme vděční.

Někdy může být obtížné říci sami sobě laskavá slova, zvláště pokud prožíváte těžké období, ve kterém k sobě nemáte moc dobrý vztah. Meditace nám pomáhá aktivovat v našem mozku sebelásku. 

Někdy může být obtížné říci sami sobě laskavá slova, zvláště pokud prožíváte těžké období, ve kterém k sobě nemáte moc dobrý vztah. Meditace nám pomáhá aktivovat v našem mozku sebelásku.

 Jak praktikovat tuto formu terapie:

1. Pohodlně se usaďte na židli, rovná záda, aniž byste křížili nohy nebo ruce. Nebo si lehněte na postel, dávejte pozor, abyste se však příliš neuvolnili a neusnuli J Duchapřítomnost je velmi důležitá. 

2. Zavřete oči a představte si sebe ve své mysli. Při vizualizaci posílejte pozitivní myšlenky a slova, jako byste je chtěli říci nejmilovanější osobě ve vašem životě. Opakujte několik výroků nabitých laskavostí a láskou: „ Kéž jsem šťastný!“, „Kéž mě někdo miluje!“, „Kéž jsem svobodný!“, „Kéž jsem zdravý!“ A vše, co chcete pro sebe dobré. Vyjádřete tyto přání s vědomým záměrem a nechte krásné pocity „obejmout celou vaši bytost” Zhluboka přitom dýchejte.  

3. Představte si osobu, která vám je drahá a opakujte stejná přání, která jste adresovali sobě, ale s touto osobou v mysli (přítel, manžel, bratr, dítě, matka, otec, babička atd.). Nechte se obklopit těmito láskyplnými pocity jako hřejivou dekou. Představte si reakci milované osoby, když uslyší tato úžasná slova! 

4. Nyní zaměřte svou pozornost na nějakého obyčejného člověka ve vašem životě. Pokračujte v hlubokém dýchání a pokuste se vybavit si ve své mysli osobu, ke které necítíte žádné negativní ani pozitivní emoce (soused, kolega atd.). Myslete na ně v pozitivním světle a opakujte čtyři dříve používané přání. 

5. A teď ta nejtěžší část: zaměřte svou pozornost na někoho, koho nemáte rádi, máte konflikty nebo ho dokonce nenávidíte. Vybavte si ve své mysli osobu, u které je podle vás obtížné projevit laskavost. Stále hluboce a vědomě dýchejte a myslete pozitivně, vysílejte této osobě pozitivní přání. Pokud máte pocit, že je to pro vás obtížné, můžete před každé prohlášení přidat: „Jak nejvíce dokážu, chci, abyste byli šťastní, milovaní, svobodní a zdraví!“. 

6. Na konci cvičení zaměřte svou pozornost na všechny čtyři lidi. Snažte se vytěsnit pryč obraz nejméně oblíbené osoby ze své mysli a nahraďte ji obrazem všech ostatních lidí, kterým jste projevili lásku a laskavost. Pokračujte slovy: „Kéž jsme šťastní / milovaní / svobodní / zdraví!“ 

Pro začátečníky

V každé fázi můžete osobě věnovat tři minuty, ale jakmile budete lépe ovládat tento typ meditace, můžete si vybrat i více konkrétních lidí, kterým věnujete svou laskavost.

Meditace milující laskavost snižuje psychický stres, různé úrovně bolesti, hněv a dokáže zlepšit funkci imunitního systému. 

Jak procvičovat vděčnost a k čemu je vlastně dobrá

Vděčnost je EMOCE, jejímž prostřednictvím vyjadřujeme své uznání za to, co máme, ale abychom pocítili blahodárné účinky vděčnosti, musíme ji denně procvičovat. Možná potřebujeme více času na identifikaci věcí, za které cítíme vděčnost a někdy ji dokážeme plně procítit, když se v našem životě vyskytnou významné události, které nás vyvedou z naší komfortní zóny. Najednou to, co jsme považovali za triviální, si začneme více uvědomovat!

Nizozemský filozof rabín Baruch Spinoza v sedmnáctém století přišel s nápadem, abychom si celý měsíc, každý den, kladli tyto tři otázky a samozřejmě si sami upřímně odpověděli: 

1. Kdo nebo co mě dnes inspirovalo?

2. Kdo nebo co mě dnes udělalo šťastnou?

3. Kdo nebo co mi dnes přineslo vnitřní mír? 

Spinoza tvrdí, že tyto odpovědi nám pomáhá najít smysl a větší radost z života a vede nás k hluboké vnitřní transformaci.

Cvičení vděčnosti pomáhá posilovat imunitní systém, zvyšovat kvalitu spánku a energetické hladiny, snižovat stres a zvyšovat kvalitu života.

Můžete začít deníkem vděčnosti, fyzickým nebo virtuálním. Využít můžete i sociální síť. Vyzvěte své přátele, aby si vždy na konci dne napsali pět důvodů, proč jsou vděční. 

Vydejte se na „procházku vděčnosti“! Pár užitečných kroků, zvláště když jste naštvaní, ve stresu nebo máte z něčeho obavy. Věnujte 20 minut procházce po okolí, v parku, po kanceláři nebo někde v přírodě a uveďte seznam věcí, za které jste vděční: vztahy, které vás naplňují, materiální pohodlí, zdravé tělo, které vám pomůže užít si tento svět, čistá mysl, která vám pomůže pochopit sebe sama a svou duchovní podstatu. Dýchejte, zastavte se a buďte vděční i za vzduch, který plní vaše plíce, nebo za nohy, které vám pomáhají chodit. 

Pamatujte: cvičení vděčnosti po dobu pěti minut každý den může z dlouhodobého hlediska zvýšit vaši kvalitu života až o 20%!

 

Naučte se pokoře a vděčnosti s naším malým průvodcem
Poznámky