Blog - Pozitivní afirmace

5 pozitivních afirmací, které byste si měli opakovat každý večer!

Říká se, že máme pouze 4 % vědomých myšlenek a zbývajících 96 % je podvědomých a technika pozitivních afirmací – která je součástí kognitivně behaviorální terapie – dokáže nahradit negativní myšlenky za pozitivní.